Gelerija

dirvos_arimas.jpg

Stataus miško pirkimas

Stataus miško kaina priklauso nuo medžių rūšių ir medienos tūrio kertamame plote. Skirtingose augimo sąlygose tos pačios medžių rūšis gali pasiekti skirtingą aukštį, skersmenį ir tuo pačiu tūrį hektare. Apytikslis miško tūris yra pateiktas valstybinėje miškų inventorizacijoje, atnaujinamoje kas dešimt metų. Tūris tikslinamas rengiant individualų miškotvarkos projektą konkrečiai valdai arba apskaičiuojamas vykdant ištisinį medžių skersmenų apmatavimą, kai  kiekvienas medis patenkantis į kertamą plotą yra sumatuojamas 1,3 m aukštyje ir pagal tūrio lenteles suskaičiuojamas kiekvienos medžių rūšies ir  bendras kertamo sklypo tūris. Apskaičiavus tūrį galite sužinoti ir palyginti skirtingų miško pirkėjų pasiūlymus dėl parduodamo stataus miško  kainos.

Parduodant statų mišką reikalinga atmatuoti kertamus plotus (biržes), išimti  miško kirtimo leidimus arba užpildyti pranešimą apie ketinimus kirsti mišką. Rengiame visus reikalingus dokumentus, kartu su savininkais tiksliname medynų tūrį.

Parduodamas status miškas apmokestinamas gyventojų pajamų mokesčiu (15 proc.)  ir nuo 2015 m. sausio 1d.  5 proc. mokesčiu keliams. 


Copyright © 2014 Miškija. Visos teisės saugomos.